Funkce předzahrádek


Naše předzahrádky jsou
optickou součásti ulice a "musí" se proto na ně
dívat i ostatní občané. Tradiční malebnost a
obyvatelnost ulic se nám vytrácí. Stavební pozemky chceme
až k cestě a nezbývá prostor na uliční zeleň. Jedinou
zelení těchto míst jsou pak předzahrádky, bohužel
většinou oddělené často i neprůhledným oplocením s
"blikající" branou – tady bydlím já.


Teto
odtrženosti od uličního prostoru i sousedních předzahrádek
nemůže pomoci již žádná zeleň. Vstupní prostor, který
signalizuje první dojmy o domu a jeho majitelích , zůstává
tak napospas svému osudu.

Uvádíme několik
námětů, jak předejít těmto stavům :  Pokud je nutné hranici
  soukromého pozemku předzahrádky vyznačit, tak nízkou,
  třeba zahuštěnou zelení nebo zídkou.
  Pevný plot, pokud je
  zapotřebí, posunout např. na úroveň přední hrany
  domu.
  Před domem /garáží/
  realizovat v předzahrádce své parkovací místa. Zeleň
  vysadit spíše až k domu.
Vas dům, zahrada a prostor ulice tak určitě získá.
Využijte poradenské činnosti
firmy.